Душ корита

Душ корито Riho BASEL 432DC36


размер 120x100x4,5 см
код DC36

Цена: 809,-

включително сифона


A
B
C
F
G
H
120
100
4,5
60
23
1,3
име

Цена
BASEL 432809,-
подпора POOTSET64, цена: 124 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*