За фирмата

Riho INTERNATIONAL ХОЛАНДИЯ
Нашите  традиции


Фабриката Riho.cz възниква през 1994 год. като дъщерна фирма на холандската Riho INTERNATIONAL. Доброто име и високото техническо ниво на чешките изделия, това бяха причините, поради които ръководството на фирмата реши да създаде ново преприятие в малкото градче Сухи в Моравския карст. В новата фирма РИХО израстна нов колектив от специализирани техници, които са едни от най-добрите в този отрасъл.

 Нашите цели – нашата мисия


Предлагаме нашите услуги на тези клиенти, които знаят какво търсят и които могат да оценят качеството на обзаведената баня.Уважаваме нашите клиенти – цениме стойностите


РИХО не би съществувало без помоща на своите клиенти. Помощ не само професионална, но и помощ при опазване на природната среда. Ценим стойностите, които при настъпилата глобализация имат все по-голямо значение.Както преди 100 години така и днес важи твърдението, че не сме толкова богати, за да се обграждаме с ефтини стоки. Да мислим предварително какво ще правим със старата вещ след като спре да функционира.

 

 

РИХО е член на Чешката търговска палата.

 

 

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

Предлаганите артикули и цените могат да се различават, според актуалната ситуация.