Душ корита

Душ корито Riho BASEL 424DC39


размер 180x80x4,5 см
код DC39

Цена: 1154,-

включително сифона


A
B
C
F
G
H
180
80
4,5
90
23
1,5
име

Цена
BASEL 4241154,-
подпора POOTSET68, цена: 130 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*