Душ корита

Душ корито Riho BASEL 416DC26


размер 120x90x4,5 см
код DC26

Цена: 734,-

включително сифона


   Basel 416 - черен мат - хром
код: DC26170
Цена: ~ лв
   Basel 416 - черен гланц - хром
код: DC26160
Цена: ~ лв

A
B
C
F
G
H
120
90
4,5
60
23
1,2
име

Цена
BASEL 416734,-
подпора POOTSET64, цена: 124 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*