Душ корита

Душ корито Riho BASEL 411DC21


размер 170x80x4,5 см
код DC21

Цена: 1123,-

включително сифона


A
B
C
F
G
H
170
80
4,5
85
23
1,5
име

Цена
BASEL 4111123,-
подпора POOTSET67, цена: 130 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*