Душ корита

Душ корито Riho BASEL 408DC18


размер 140x80x4,5 см
код DC18

Цена: 773,-

включително сифона


A
B
C
F
G
H
140
80
4,5
70
23
1,2
име

Цена
BASEL 408773,-
подпора POOTSET65, цена: 130 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*