Душ корита

Душ корито Riho Davos 263DA03


размер 130x90x4,5 см
код DA03

Цена: 1129,-

с крака и панел


A
B
C
D
E
F
G
H
130
90
4,5
120
80
65
15
5,5
име

Цена
Davos 263 с крака и панел1129,-

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*