Душ корита

Душ корито Riho BASEL 420DC30


размер 160x90x4,5 см
код DC30

Цена: 1108,-

включително сифона


A
B
C
F
G
H
160
90
4,5
80
23
1,4
име

Цена
BASEL 4201108,-
подпора POOTSET66, цена: 145 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*