Душ корита

Душ корито Riho BASEL 414DC24


размер 100x90x4,5 см
код DC24

Цена: 643,-

включително сифона


   Basel 414 - черен мат - хром
код: DC24170
Цена: ~ лв
   Basel 414 - черен гланц - хром
код: DC24160
Цена: ~ лв

A
B
C
F
G
H
100
90
4,5
50
23
1,0
име

Цена
BASEL 414643,-
Подпора POOTSET63, цена: 118 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*