Душ корита

Душ корито Riho BASEL 402DC12


размер 90x80x4,5 см
код DC12

Цена: 553,-

включително сифона


A
B
C
F
G
H
90
80
4,5
45
23
0,8
име

Цена
BASEL 402553,-
Подпора на POOTSET62, цена: 97 лв  

Контакти CZ:
Riho CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*